Gladsaxe svømmehal

Gladsaxe svømmehal har fået udskiftet deres eksisterende belysningsanlæg med 44 armaturer bestykket med 2x400W højtryknatriumlamper til LED-baserede armaturer. Disse blev ud fra lysberegninger og tæt samarbejde med kommunens ejendomscenter og arkitekter udskiftet til LED armaturer der optager 285W. Lysniveauet er steget i svømmehallen og lyskvaliteten er forbedret. Tilbagebetalingstiden for anlægget og elektriker-udgifter ligger på 5 år. Her er der ikke regnet lysdæmp med, hvilket må formodes at give en yderligere el-besparelse.

Kontakt LEDSECTION for mere information omkring LED-belysning i svømmehaller og de muligheder, der ligger med LED og teknikken bag.

Tilbage