Vækstlys

 | 

I dag anvendes 0,9 % af Danmarks samlede energiforbrug i væksthuse. LED-baserede vækstlysarmaturer kan give over 60 % besparelser på el-regningen og således sænke CO2 udledningen markant. Udskiftes alt vækstlys i danske væksthuse til LED-baserede armaturer vil hele Danmark’s el-forbrug sænkes med 0,5 %, hvilket svarer til en CO2 besparelse på 164.000.

Tilbage