LED-belysning i ESCO projekt

 | 

Frederiksberg kommune energirenoverer deres ejendomme for 150 millioner kroner for at opnå bedre udnyttelse af energiforbruget i deres institutioner. De opnåede energibesparelser vil finansiere deres grønne investeringer over 14 år. I forbindelse med gennemgangen af bygningerne ses der på mange muligheder for energi-optimeringer herunder belysning.

Omfanget af installationen
Vi har hjulpet Schneider Electric med at gennemgå over 20 bygninger, og har nu ført den første håndfuld ud i praksis. Nogle af de bygninger vi har arbejdet med har været skoler, daginstitutioner og fælleshuse. I ESCO projekter indgår stortset altid belysning som en større post. Dette bunder i den korte tilbagebetalingstid, som ofte ligger på 2-6 år. I entrering med et elektriker firma har vi fået udskiftet eksisterende belysningsanlæg til LED-belysning med godt resultat. I alle tilfælde har vi ikke måtte forringe installationen. Dette indebærer at hverken lysniveauet, lyskvaliteten eller komforten må forringes set i forhold til den eksisterende belysning. Vi skal dog garanterer en el-besparelse ved udskiftning og en rentabel tilbagebetalingstid.

El-besparelserne
De udførte projekter har resulteret i en gennemsnitlig el-besparelse på ca. 55 % - hvor sensorer også har bidraget til denne el-besparelse. Udover de fysiske ændringer i belysningsanlæggene får medarbejderne på de forskellige institutioner nogle værktøjer, som kan ændre adfærden til en større løbende energibesparelse for alle brugere af bygningerne.

Tilbage