Forbrændingsanlæg med LED-belysning

 | 

Forbrændingsanlægget AffaldVarme i Århus gør meget for at optimere deres forskellige anlæg. Deres fokus blev tilbage i 2013 lagt i belysning. De vidste, at de havde nogle højtryknatriumlamper i siloerne som brugte meget energi. Der blev startet en test-periode, hvor forskellige LED-baserede armaturer blev installeret. Efter ekstern rådgiver granskede de forskellige løsningsforslag faldt valget på Arcade armaturet. Det var hovedsageligt den høje energieffektivitet, men ligeledes konstruktionen, der var med til en holdbar løsning.

Forbrændingsanlægget spare på årsbasis med den nye LED-belysning kr. 40.000,- (vel og mærke med den lave kWh-pris på 60 øre). Specielt levetiden på de nye LED-baserede armaturer forventes at skabe den største økonomiske besparelse, idet proces-anlægget skal sættes ud af drift ved en sådan vedligeholdelse. Forhændværende belysning bestod af 38 400W højtryknatriumlamper. Disse blev udskiftet til 24 LED-baserede 285W armaturer. Lux niveauet gik fra 103 lux til 211 lux.

 

Tilbage