Filmskolen bruger LED belysning

 | 

Den Danske Filmskole blev i sommeren 2010 præsenteret for deres mulige besparelser ved at installere LED belysning frem for deres eksisterende belysning der bestod af gamle lysstofrør. Det viste sig, at besparelsen var stor, men idet der er tale om en filmskole, var skepsissen lige så stor- hvis ikke større overfor LED belysning.

LED belysning udsender et koldt blåligt lys og så er deres evne til at gengive farver dårlig. Det var holdningen fra nogle af de ansatte til LED-baserede produkter, da første møde blev afholdt for at kortlægge mulighederne ved at skifte den eksisterende belysning ud med LED-baserede armaturer. Ikke desto mindre er det forståeligt, at mange er af samme overbevisning. Lys-emitterende dioder er i en stadig hurtig udvikling. Følges udviklingen ikke, og ses der kun på LED-baserede produkter i traditionelle detail butikker ville alle have samme holdning: LED belysning er ikke klar til professionelt brug endnu.

Tilbage