Allerød kommune installerer LED

 | 

LEDSECTION leverer komplet LED løsning til Allerød Kommune

I foråret blev Allerød kommune præsenteret for CIRO 7W med standard E27 skruefatning. Der var ingen tvivl om at LED-pæren ville kunne tilvejebringe store el-besparelser i kommunens daginstitutioner. I daginstitutionerne hvor der i mange tilfælde stadig var installeret glødepærer på henholdsvis 40W og 60W gav det god mening at udskifte til LED-pæren. Samtidigt blev sparepærer i nogle tilfælde udskiftet til CIRO 7W. El-besparelsen i procent for udskiftning af de sparepærer som sad i lamperne var på 40 % – Derfor blev udskiftningen foretaget pga. en bedre komfort, idet CIRO 7W tænder med fuld lysstyrke – hvilket imidlertid ikke er tilfældet for sparepærerne der sad installeret. Endvidere besidder CIRO 7W en bedre lyskvalitet end sparepærerne. Allerød kommune har sparet mere end 44.137 kWh, eller hvad der totalt - (inklusive udskiftninger af glødepærer) bliver DKK 114.253,-

Allerød kommune

Byrådet i Allerød har en vision om en bæredygtig udviklingen i Allerød kommune, der sikrer udvikling samtidig med at der tages hensyn til miljøet. En bæredygtig udvikling skal bidrage til at den nuværende generations behov og aktiviteter ikke forringer de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. 

Tilbage