LED-lys hos Københavns Brandvæsen

 | 

Grønt lys hos Københavns Brandvæsen  

Københavns Brandvæsen blev præsenteret for deres mulige besparelser ved udskiftning af de eksisterende lysstofrørsarmaturer til LED-baserede armaturer i deres store hangar.

Københavns Brandvæsen blev i slutningen af 2011 præsenteret for deres mulige besparelser ved udskiftning af de eksisterende lysstofrørsarmaturer til LED-baserede armaturer i deres store hangar placeret nær Frederikssundsvej. Det blev kortlagt at en stor del af energiforbruget i hangaren gik til belysning - dog uden at der var den egentlig fornødne lysstyrke til klargøring af Brandvæsenets køretøjer. En nærmere analyse viste samtidigt, at installationen var forberedt til bevægelsesmeldere, men uden endelig tilslutning. Det stod klart, at anlægget stod til renovering, og LED-baseret belysning kunne være en mulighed. Efter en uge blev Københavns Brandvæsen præsenteret for projektforslag inkl. lysberegninger og kortlægninger. I projektforslaget skulle samtlige lysstofrørsarmaturer afmonteres, hvorefter nye LED-baserede armaturer skulle monteres i kombination med bevægelsesmelderne. Netop installationen med bevægelsesmelderne gav yderligere fordele med de nye LED-armaturer, idet lyset tænder med fuld styrke indenfor få millisekunder. Dette var ikke tilfældet for de eksisterende lysstofrør, som kunne bruge flere minutter før de nåede deres fulde lysstyrke. Således blev der sparet yderligere energi ved tilslutning af sensorer og skabt en bedre komfort.

>> Vi udskiftede alle lysstofrørene for et år siden og flere var nu brændt ud. Efter nogle påmindelser om for lavt lysniveau fra vores medarbejdere, der står for klargøringerne af vores vogne, blev vi klar over, at der skulle sættes ind. Vi havde ikke tænkt over LED-lys som en mulig løsning, indtil vi fik henvendelsen fra LEDSECTION. Vi er meget glade for den nye belysning, som for det første giver meget mere lys, har en længere levetid, og så bruger det væsentligt mindre energi siger Ambulancemester Peter Jakobsen. 

Lang driftstid gik forrest
Lysstofrør af den type, som var installeret i hangaren, har en levetid på 8.000 timer. Den årlige driftstid for anlægget var over 5.400 timer. Det betød, at lysstofrørene typisk stod til udskiftning efter 1,5 år. Samtidigt begyndte nogle af spolerne i armaturerne at gå i stykker. Reparationer af selve armaturerne blev derfor mere hyppig. Københavns Brandvæsen går nu forrest med den nyeste type LED-baseret armatur, der ikke alene har givet dem en el-besparelse på over 50 % - men samtidigt tilvejebragt en næsten vedligeholdelsesfri installation i de næste mange år frem. På grund af lysstyrringen står lyset nu kun tændt, når der foretages klargøring af køretøjerne.

>> En morgen kørte vi ind af porten med nogle af vores biler, der kører sygetransport. Vi lagde straks mærke til den nye belysning, som nu letter vores arbejde, da vi altid kan se om bilerne er helt klargjorte til nye kørsler. Det gode ved den nye belysning er også, at den er meget hvid. Lyset tangerer faktisk ret godt i forhold til dagslyset. Klargøringsmand

Levetid spiller en stor rolle
Fordelen ved LED-armaturerne i eksisterende el-installationer er specielt det mindre energiforbrug. Ved energioptimering af ældre belysningsanlæg til LED-belysning er det således ofte muligt at bibeholde den eksisterende el-installation med meget få ændringer. Det sparer kunden for omfattende nye kabeltræk. Det ville i den sidste ende berøre tilbagebetalingstiden i en forkert retning. Levetiden for de nye LED-armaturer er over 50.000 timer, hvilket er fem gange så lang en levetid som for lysstofrørene. Aktivering af bevægelsesmeldere giver en kortere driftstid. Afhængig af klargøringer vil driftstiden på 5.400 timer årligt sagtens kunne komme ned på noget der ligner en halvering - altså omkring 2.700 timer årligt. 

>> Vi var lidt i tvivl, om 5 armaturer i den store del af hangaren ville give nok lys. Lysberegningerne viste rigtig nok, at de til sammen ville give en middel belysningsstyrke på 371 lux – så vi gik i gang med arbejdet. Efter installationen må vi indrømme, at vi er imponerede. Det er utroligt, så effektivt LED-belysning kan være nu set i forhold til for bare få år siden, hvor det næsten ikke kunne lyse hen på en væg udtaler Jakob Kjøller fra installatørfirmaet Fixit El. 

København Brandvæsen
København fik sit første egentlige brandvæsen den 9. juli 1687, da Christian den V oprettede Københavns kongelige Brandvæsen ved, at der blev nedsat en "Hoveddirektionen for brand-, lygte- og vægtervæsenet", som skulle tilrettelægge og lede det organisatoriske i det nye korps. Tidligere havde alle borgere pligt til at deltage i sluknings- og redningsarbejde.

Med vedtagelsen af Københavns Brandlov den 18. maj 1868 blev Københavns Brandvæsen oprettet som kommunal institution den 1. august 1870. Københavns Brandvæsen kan således trække på mere end 130 år erfaring med brand- og redningsopgaver i Københavns Kommune.

Fakta
Hangaren måler 48 meter i længden, 16 meter i bredden og 8 meter i højden. Hangaren bruges til klargøring af Brandvæsenets køretøjer herunder klargøring af ambulancer, sygetransporter og brandbiler. Samtidigt foregår der undervisning i et separat rum. Der stilles ekstra krav til stænktætte armaturer i klargøringsøjemed, idet klargøringsmaskinerne kan skabe en fugtig atmosfære. Herunder finder du fakta om den eksisterende og nye lysinstallation. Alle data er baseret på både praktiske målinger og computerbaserede belysningsplaner.

Eksisterende lysanlæg
Armaturtype: 37 lysstofrørsarmaturer bestykket med 2 x 58W Osram T8-lysstofrør (samlet effekt pr. armatur inkl. fork. 127W). Forbrug sammenlagt: 4.699W. Lux-niveau: middel belysningsstyrke 105 lux.

Nyt lysanlæg
Armaturtype: 9 Arcade LED-armaturer bestykket med udskiftelige LED-moduler (samlet effekt pr. armatur inkl. fork. 285W). Forbrug sammenlagt: 2.565W. Lux-niveau: middel belysningsstyrke 344 lux.

Tilbage