Skal jeg udskifte transformeren

De fleste LED-baserede lavvoltlyskilder kan fungerer med en 12Vac jernkernetransformer, hvis det fremgår af databladet. Det er dog nødvendigt at overholde minimumbelastningen. Det betyder, at transformeren minimum skal belastes med den påskrevne værdi, idet der ellers vil udsendes en ustabil spænding hvilket tilvejebringer en afvigelse fra nominel spænding. Afvigelsen resulterer i nedsat effektivitet og samtidig vil der opstå en forringelse i form af kortere levetid.

Ikke alle LED-baserede lavvoltlyskilder kan anvendes sammen med elektroniske transformere. Det er nødvendigt at være opmærksom på hvilken transformer der er tale om samt om denne kan bruges med lyskilderne. 

Tilbage