Klasse

Materiel af klasse 0.
Materiel, der kun har grundisolation som beskyttelse mod elektrisk stød. Materiellet har således ikke midler til forbindelse af eventuelle udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation. Beskyttelse i tilfælde af en fejl på grundisolationen vil afhænge af omgivelserne.

Materiel af klasse 1.
Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk stød ikke alene afhænger af grundisolationen. Materiellet har desuden midler til forbindelse af de udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation.

Materiel af klasse 2.
Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk stød ikke alene afhænger af grundisolation, men hvor der er anvendt dobbelt isolation eller forstærket isolation. Materiellet har ikke midler til forbindelse til beskyttelseslederen, se dog 413.2.7.

Materiel af klasse 3.
Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk stød opnås ved, dels at materiellet forsynes med ekstra lav spænding, SELV eller PELV, og dels at materiellet ikke selv frembringer højere spænding end ekstra lav spænding.

Tilbage