IP Kode

Kapslingsklassen for et produkt angives med bogstaverne IP efterfulgt af to cifre og eventuelt på tredie plads et bogstav. Første ciffer angiver graden af beskyttelse mod, at fremmedlegemer kan trænge ind i materiellet. Andet ciffer angiver graden af beskyttelse mod, at vand kan trænge ind i materialet. Det eventuelle bogstav angiver på tredie plads graden af beskyttelse af personer mod berøring af farlige dele. Følgende bogstaver bliver anvendt: A (D.50mm), B (D12mm L80mm), C (D2,5mm L100mm), D (D1mm L100mm). Eksempler kunne se således ud:

IP20 - beskyttet mod genstande > 12,5mm. Produktet er ubeskyttet overfor vand og fugt.

IP21 - beskyttet mod genstande > 12,5mm. Produktet er beskyttet mod vandråber.

IP44 - beskyttet mod genstande > 1mm. Produktet er beskyttet mod oversprøjtning.

IP65 - Støvtæt. Produktet er beskyttet mod spuling.

IP67 -  Støvtæt. Vandtæt ned til 1 meters dybde.

IP68 - Støvtæt. Vandtæt. 

Tilbage