Hvordan laves et grønt regnskab?

Et grønt regnskab (også kaldet miljørapport eller miljøredegørelse) er en samlet betegnelse for virksomheders rapportering til offentligheden om deres miljøforhold i form af: 

Lovpligtigt grønt regnskab
En lang række danske industrivirksomheder har pligt til at udarbejde et grønt regnskab, der giver en årlig status for virksomhedens miljøbelastning. Virksomhederne, der er omfattet af lovkravet, er valgt ud fra branchetilhørsforhold og størrelse, og de udgør en fjerdedel af de særligt forurenende virksomheder. Disse virksomheder kaldes også listevirksomheder, der kendetegnes ved at skulle have en miljøgodkendelse for at producere. Du skal indsende det grønne regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samtidigt med din virksomheds økonomiske regnskab. Efter indsendelse offentliggør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen det grønne regnskab.

Der er krav til indholdet i de lovpligtige grønne regnskaber. Efter den gældende bekendtgørelse skal det opbygges i fire dele: Basisoplysninger, ledelsens redegørelse, oplysninger om miljøforhold samt resumé af egenkontrol.

Din virksomhed kan vælge at udarbejde et frivilligt grønt regnskab for at orientere interessenter (fx aktionærer, medarbejdere eller kunder) om virksomhedens miljøpåvirkninger og miljøindsats. Motiverne for at ville oplyse interessenter om miljøforhold kan fx være at bruge det grønne regnskab aktivt i markedsføringen eller imødekomme tilbagevendende miljøspørgsmål fra forskellige interessenter.

Du kan læse mere om grønne regnskaber på miljøministeriets website.

Tilbage