Hvordan fungere RGB LED?

RGB = Rød, Grøn, Blå. Farverne skifter automatisk. Dette kan både ske hurtigt og langsomt alt efter hvilket produkt der vælges. Ved udvalgte RGB LED produkter er der mulighed for styringer, så farverne kan skifte og blinke efter behov. RGB fungerer ligeledes til at generere kvalitetsbaseret hvidt lys.

Tilbage