Hvor finder jeg dokumentation?

Hver enkelt pærer og lampe leveres med et datablad hvor lystekniske – og dimensionsspecifikationer fremgår. Endvidere findes der produktbeskrivelser på varen. Hvis der findes brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra LEDSECTION. Ønskes yderligere oplysninger eller rådgivning fra LEDSECTION, er denne af vejledende art.

Tilbage