Grundbelysning med LED-belysning?

En grundbelysning kan opnås ved LED belysning der skal dog tages højde for et par parametre. Hvor skal der etableres grundbelysning? Der er mange normer og regelsæt der skal overholdes (deriblandt DS700). Grundbelysningen i et køkken skal minimum have en værdi på 200 lux hvor kontorer med længere siddende skrivearbejde og læsning, kræver en værdi på 500 lux ved personens opholdelse (eksempelvis i skrivebordshøjde). Der skal derfor findes ud af hvilket rum der skal belyses så kravene opfyldes. En god grundbelysning kræver også det korrekte antal og den korrekte placering af armaturerne. Dette gøres lettest i et beregningsprogram. Farvetemperaturen og farvegengivelsen er også to vigtige dele af grundbelysningen. Projekteringsarbejde er et bredt emne. Ønsker du mere information om projektering med LED-baserede produkter så kontakt venligst LEDSECTION.

Tilbage