Funktion og opbygning?

Lysdioder er baseret på den normale halvlederdiode, som består af en halvleder chip imprægneret eller doped med urenheder for at opnå den såkaldte p-n forbindelse. Ligesom i mange andre dioder bliver strømtilføjelsen påført ved p siden – (også kendt under navnet anoden) for dernæst at passere n siden – (også kendt under navnet katoden) og dette vil ikke foregå omvendt. Når lysdioden er fremad forspændt sker der aktivitet, og elektroner bliver i stand til at rekombinere med huller. Ladningsbærer – elektroner og huller flyder ind i forbindelsen fra elektroder med forskellige spændinger. Når en elektron møder et hul, falder den til et lavere energiniveau og afgiver energien i form af en foton. Denne effekt, er et begreb ved navn elektroluminescens, og farven på lyset er bestemt af båndbredden af halvlederens materiale. Fænomenet er simpelt skitseret nedenfor.

LED_digram
Kilde til figur: http://ledbogen.dk/

Tilbage