Forbrug

Forbruget, der er vist for et givent produkt, er den samlede optagende effekt. Det vil sige, at denne værdi er inklusiv driverens, lysdiodernes og eventuelt andet elektronisk kredsløbs optagende effekt. Alle vores produkter er ved test målt igennem således, at der kun kan forekomme en lille afvigelse fra målte værdi.

Tilbage